Fotografia propietat de Marc Sixto - www.sixtophoto.com


Si bé els primers anys no formaven un grup, des de l'any 1987 és un grup consolidat i estable, integrat dins de l'estructura del Correfoc. Tot i així, com també passa en el SAC, malgrat l'existència d'una colla mínima i constant, el grup no té un nombre fix d'integrants, atès que aquest pot variar segons els anys.

A la Mostra són dalt d'una tarima, al costat dels músics, mentre que al Correfoc acompanyen dracs i dimonis tocant en el recorregut pels carrers, entre plaça i plaça.

A banda de formar part del Correfoc els tabalers són una secció estable de Xàldiga i participen en altres actes i festes, tant de dins com de fora de Manresa