1. La desfilada de Carrosses i Comparses es realitzarà el dissabte 10 de Febrer
de 2018.

2. La inscripció es pot efectuar fins el dia 9 de Febrer de 2018 a través de la
Web www.xaldiga.cat o personalment el dia 10 de Febrer a la carpa de Xàldiga
a la sortida de la cercavila (Plaça Espanya).

3. Està prohibit d’emprar qualsevol tipus d’artifici pirotècnic o d’efectes
especials que suposin la utilització de foc.

4. El jurat serà mòbil i efectuarà la primera valoració de carrosses a partir de les
17:00h.

5. La rua iniciarà el seu recorregut a les 17:30 a la Plaça Espanya.

6. El recorregut serà el següent: Plaça Espanya, Passeig Pere III, Muralla del
Carme, Plaça Infants, Joc de la Pilota, Carrer Sobrerroca i Plaça Major.
Recordeu la importància de conèixer el recorregut, les vies d’evacuació, les
zones de més aglomeració i els consells d’autoprotecció.

7. Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i
interaccions en cas d’incendi. Quan el seguici circuli per carrers estrets, la
distància entre carrosses haurà d’ampliar-se.

8. Durant el recorregut si es produeix una situació d’emergència o us sentiu
indisposats, adreceu-vos algun membra de l’organització o equips emergència.

9. Si aneu amb menors d’edat, porteu-los a collibè, de la mà o cotxets.
Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb discapacitats. En tot
moment tingueu cura dels vostres objectes personals.

10. Per tal d’agilitzar la rua és imprescindible que la marxa de les carrosses i
comparses respecti les indicacions de l’organització.

11. Tots els participants es mostren d’acord amb aquestes normes en el
moment d’efectuar la inscripció i accepten per endavant qualsevol modificacióque l’Organització pugui efectuar en les mateixes.

12. L’organització no es farà responsable dels accidents o desperfectes que
puguin patir, per qualsevol motiu, els participants a la rua, el públic en general
i/o la via pública.

13. S'entregaran uns premis a la millor comparsa i a la millor carrossa (és
imprescindible haver realitzat una inscripció prèvia per a poder optar al premi).
A més, hi haurà un premi especial (sense necessitat d'inscripció prèvia), al què
podrà optar  tothom que participi en la festa i que vagi disfressat.
14. El jurat es reserva el dret a declarar deserts aquests premis.

15. Els participants queden informats i accepten que s'utilitzin i es tractin les
seves dades personals (entregades a l'hora de realitzar la inscripció - via web o
mitjançant el formulari en paper) pels membres de l'organització de l'entitat
Xàldiga Taller de festes. Es consideren doncs, informats i conformes amb l'ús
d'aquestes dades de caràcter personal, principalment per a la proporció
d'informació referida a l'esdeveniment en qüestió o de futurs esdeveniments
que es consideri que poden ser del seu interès. L’informem que pot exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment i segons
la llei 15/1999 LOPD mitjançant correu postal a Xàldiga Taller de festes, C/Sant
Bartomeu núm.50 08240 Manresa (bcn) o mitjançant un correu electrònic a
xaldigatallerdefestes@gmail.com juntamentamb prova vàlida en dret, com
fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte“PROTECCIÓ DE DADES”.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com
Facebook
Twitter
Instagram