1. Es considera carrossa, qualsevol tema escènic representat sobre una plataforma mòbil. Les mides admeses per les carrosses, element principal, d’aquest grup seran: alçada màxima de 3,5 m., llargada màxima 8 m. i amplada de 2,5 m. màxim.

2. Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell mecànic o tècnic per a potenciar l’ambientació (grups electrògens, equips de so i de llum , fum, etc..) .Queden expressament excloses d'aquesta autorització els aparells foc i la pirotècnia.

3. Es deixarà a la part davantera un espai visible per tal de col•locar-hi el número d’identificació de la carrossa .

4. L’espai destinat a publicitat serà lliure.

5. El jurat efectuarà la valoració segons els criteris d’originalitat, qualitat i ambientació.

6. Qualsevol carrossa que ocasioni algun desperfecte a la via pública es farà càrrec del seu arranjament tant dins del recorregut com fora del mateix.

7. Cada carrossa ha de dur un mínim de quatre persones al voltant de la plataforma per a garantir la seguretat dels participants i dels espectadors.

8. La persona que omple la inscripció serà la responsable de la carrossa i haurà de ser major d'edat.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com
Facebook
Twitter
SHARE
Instagram