1. Cada comparsa ha d'estar formada per un mínim de 6 persones.

2. Està autoritzada la utilització de qualsevol aparell que potenciï l’ambientació. Queden expressament excloses d'aquesta autorització els aparells relacionats amb el foc i la pirotècnia.

3. Abans d'iniciar-se la rua s'entregarà un número imprès en un full A3, que haurà de ser visible durant tota la rua per tal que el jurat pugui qualificar la comparsa.

4. L’espai destinat a publicitat serà lliure.

5. El jurat efectuarà la valoració segons els criteris d’originalitat, qualitat, ambientació, animació i coreografia.

6. Qualsevol comparsa que ocasioni algun desperfecte a la via pública es farà càrrec del seu arranjament tant dins del recorregut com fora del mateix.

7. La persona que proporciona les seves dades en el moment de la inscripció serà considerada la responsable del grup i cal que sigui major d'edat.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com
Facebook
Twitter
SHARE
Instagram